Aktualności


Laureaci konkursu „Lwiątko 2024”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2024”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


Wyniki konkursu „Lwiątko 2024”

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwiątko są dostępne do wglądu oraz do pobrania w formacie PDF dla Koordynatorów konkursu po zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela.

Jeżeli na liście brakuje jakiegoś uczestnika, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ewentualnie wpisany przez ucznia błędny kod szkoły. Prosimy nie zapomnieć o podaniu prawidłowego kodu szkoły. Prosimy o przesłanie informacji również w przypadku, gdy na liście znajduje się nazwisko ucznia nieuczęszczającego do Państwa szkoły.

Koordynatorów prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poprawności danych uczestników konkursu i dokonanie ewentualnych korekt oraz zatwierdzenie listy. Prosimy również zwrócić uwagę na to, czy uczniowie prawidłowo zakodowali poziom testu. Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane do szkół przed końcem roku szkolnego.


Wyniki konkursu „Lwiątko 2024”

Termin ogłoszenia wyników konkursu „Lwiątko 2024” zostaje przesunięty na 29 maja 2024 r. Z powodu błędnego zakodowania lub wypełnienia ołówkiem bardzo dużo kart odpowiedzi wymaga czasochłonnego ręcznego wprowadzania i weryfikacji danych. Przepraszamy za opóźnienie.


Przedłużenie terminu zapisów

Informujemy, że zapisy do Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko 2024” zostały wydłużone do poniedziałku, 11 marca 2024 r. Do tego terminu można również dokonywać korekty liczby uczestników.


„Lwiątko 2024”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2024”. Konkurs odbędzie się Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • klasy 7 szkoły podstawowej,
 • klasy 8 szkoły podstawowej,
 • klasy 1 liceum i technikum,
 • klasy 2 liceum i technikum,
 • klasy 3 liceum i technikum,
 • klasy 4 liceum oraz 4 i 5 technikum.

Szkoły mogą zgłaszać uczestników do Opłata konkursowa wynosi 17 zł od uczestnika. Zgłoszenia szkoły dokonują nauczyciele, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela. Więcej informacji

Polecamy również zapoznać się z Regulaminem oraz tematyką konkursu „Lwiątko 2024”.

Zachęcamy również do pobrania plakatu konkursowego (format A3).

Plakat Lwiątko 2024

Laureaci konkursu „Lwiątko 2023”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2023”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


Wyniki konkursu „Lwiątko 2023”

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwiątko są dostępne do wglądu oraz do pobrania w formacie PDF dla Koordynatorów konkursu po zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela.

Jeżeli na liście brakuje jakiegoś uczestnika, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ewentualnie wpisany przez ucznia błędny kod szkoły. Prosimy nie zapomnieć o podaniu prawidłowego kodu szkoły. Prosimy o przesłanie informacji również w przypadku, gdy na liście znajduje się nazwisko ucznia nieuczęszczającego do Państwa szkoły.

Koordynatorów prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poprawności danych uczestników konkursu i dokonanie ewentualnych korekt oraz zatwierdzenie listy. Prosimy również zwrócić uwagę na to, czy uczniowie prawidłowo zakodowali poziom testu. Umożliwi to szybką wysyłkę dyplomów i nagród do szkół.


Wyniki konkursu „Lwiątko 2023”

Termin ogłoszenia wyników konkursu „Lwiątko 2023” zostaje przesunięty na 22 maja 2023 r. Bardzo dużo kart odpowiedzi zostało nieprawidłowo zakodowanych, co powoduje konieczność ręcznego wprowadzania i weryfikacji danych.


Wyniki uczniów klas maturalnych „Lwiątko 2023”

Wyniki uczniów klasy 4 liceum i technikum są już dostępne w Panelu Nauczyciela. Wyniki uczestników z pozostałych klas zostaną udostępnione po sprawdzeniu kart odpowiedzi.


Przedłużenie terminu zapisów

Informujemy, że zapisy do Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko 2023” zostały wydłużone do 


„Lwiątko 2023”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2023”. Konkurs odbędzie się Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • klasy 7 szkoły podstawowej,
 • klasy 8 szkoły podstawowej,
 • klasy 1 liceum i technikum,
 • klasy 2 liceum i technikum,
 • klasy 3 liceum i technikum,
 • klasy 4 liceum i technikum (po szkole podstawowej oraz po gimnazjum).

Zachęcamy do pobrania plakatu konkursowego (format A3).

Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 10 marca 2023 r. Opłata konkursowa wynosi 16 zł od uczestnika. Zgłoszenia dokonują nauczyciele, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela. Więcej informacji


Zmiana adresu e-mail

Informujemy, że adres e-mail Biura Konkursu uległ zmianie. Nowy adres e-mail to: konkurs@lwiatko.org.


Laureaci konkursu „Lwiątko 2022”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2022”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


Wyniki konkursu „Lwiątko 2022”

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwiątko są dostępne do wglądu oraz do pobrania w formacie PDF dla Koordynatorów konkursu po zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela.

Jeżeli na liście brakuje jakiegoś uczestnika, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ewentualnie wpisany przez ucznia błędny kod szkoły. Prosimy nie zapomnieć o podaniu prawidłowego kodu szkoły. Prosimy o przesłanie informacji również w przypadku, gdy na liście znajduje się nazwisko ucznia nieuczęszczającego do Państwa szkoły.

Koordynatorów prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poprawności danych uczestników konkursu i dokonanie ewentualnych korekt oraz zatwierdzenie listy. Prosimy również zwrócić uwagę na to, czy uczniowie prawidłowo zakodowali poziom testu. Umożliwi to szybką wysyłkę dyplomów i nagród do szkół.


Wyniki uczniów klas maturalnych „Lwiątko 2022”

Wyniki uczniów klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum po gimnazjum są już dostępne w Panelu Nauczyciela. Wyniki uczestników z pozostałych klas zostaną udostępnione po sprawdzeniu kart odpowiedzi.„Lwiątko 2022”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2022”. Konkurs odbędzie się Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • (nowy poziom) klasy 7 szkoły podstawowej,
 • klasy 8 szkoły podstawowej,
 • klasy 1 liceum i technikum,
 • klasy 2 liceum i technikum,
 • klasy 3 liceum i technikum po szkole podstawowej,
 • klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum po gimnazjum.

Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 9 marca 2022 r. Opłata konkursowa wynosi 15 zł od uczestnika. Zgłoszenia dokonują nauczyciele, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela. Więcej informacji

Zachęcamy do pobrania plakatu konkursowego (format A3).


Laureaci konkursu „Lwiątko 2021”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2021”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


„Lwiątko 2021” dla uczniów liceów i techników

przypominamy, że test konkursowy „Lwiątko 2021” dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych odbędzie się

Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • klasy 1 liceum i technikum,
 • klasy 2 liceum i technikum po szkole podstawowej,
 • klasy 2 liceum i technikum po gimnazjum,
 • klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum.

Przypominamy, że uczniowie przystępujący do Konkursu będą rozwiązywać test na poziomie odpowiadającym klasie, do której uczęszczali w ubiegłym roku szkolnym. Przykładowo: uczniowie klasy 2. szkoły ponadpodstawowej będą rozwiązywać test na poziomie klasy 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy prosimy wpisywać uczniów na poziomie z ubiegłego roku szkolnego. Uczniowie klas pierwszych mogą wziąć udział w konkursie – rozwiązują test na poziomie klasy 1.

Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane do 10 września. Więcej informacji


Laureaci konkursu „Lwiątko 2021 SP”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2021 SP”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


Wyniki konkursu „Lwiątko 2021” dla szkół podstawowych

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwiątko są dostępne do wglądu oraz do pobrania w formacie PDF dla Koordynatorów konkursu po zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela.

Jeżeli na liście brakuje jakiegoś uczestnika, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ewentualnie wpisany przez ucznia błędny kod szkoły. Prosimy nie zapomnieć o podaniu prawidłowego kodu szkoły. Prosimy o przesłanie informacji również w przypadku, gdy na liście znajduje się nazwisko ucznia nieuczęszczającego do Państwa szkoły.

Koordynatorów prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poprawności danych uczestników konkursu i dokonanie ewentualnych korekt oraz zatwierdzenie listy. Umożliwi to szybką wysyłkę dyplomów i nagród do szkół. Prosimy również o zapoznanie się z paragrafem §5 Regulaminu dla Nauczyciela Koordynującego i Opiekuna.

Panel Nauczyciela


Przesunięcie terminu przeprowadzenia testu konkursowego

W związku z sytuacją epidemiczną termin przeprowadzenia testu konkursowego 18. edycji „Lwiątka” zostaje przesunięty. Test konkursowy dla klas 7 i 8 szkół podstawowych odbędzie się Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie można dokonać do 6 maja.

Test konkursowy dla pozostałych klas odbędzie się Zgłoszenia do udziału w jesiennej części konkursu będą przyjmowane od 17 maja do 10 września.


„Lwiątko 2021”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2021”. Konkurs odbędzie się Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej,
 • klasy 1 liceum i technikum,
 • klasy 2 liceum i technikum po szkole podstawowej,
 • klasy 2 liceum i technikum po gimnazjum,
 • klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum.

Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 7 marca 2021 r. Opłata konkursowa wynosi 12 zł od uczestnika. Zgłoszenia szkoły dokonują nauczyciele, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela. Więcej informacji


Laureaci konkursu „Lwiątko 2020”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2020”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszych dziesiątkach w poszczególnych kategoriach, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


Wyniki konkursu „Lwiątko 2020”

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwiątko są dostępne do wglądu oraz do pobrania w formacie PDF dla Koordynatorów konkursu po zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela.

Jeżeli na liście brakuje jakiegoś uczestnika, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ewentualnie wpisany przez ucznia błędny kod szkoły. Prosimy nie zapomnieć o podaniu prawidłowego kodu szkoły. Prosimy o przesłanie informacji również w przypadku, gdy na liście znajduje się nazwisko ucznia nieuczęszczającego do Państwa szkoły.

Koordynatorów prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poprawności danych uczestników konkursu i dokonanie ewentualnych korekt oraz zatwierdzenie listy. Prosimy również zwrócić uwagę na to, czy uczniowie prawidłowo zakodowali poziom testu. Umożliwi to szybką wysyłkę dyplomów i nagród do szkół. Prosimy również o zapoznanie się z paragrafem § 35 Regulaminu Konkursu.Ważne informacje przed Konkursem

Przypominamy, że konkurs odbędzie się w
Rozwiązywanie testu konkursowego należy rozpocząć między godziną 8:00 a 15:00.
Jest to ostateczny i jedyny termin przeprowadzenia konkursu.

Przypominamy, że uczniowie przystępujący do Konkursu będą rozwiązywać test na tym poziomie, na którym zostali zgłoszeni w roku szkolnym 2019/2020. Przykładowo: uczniowie klasy 2. szkoły ponadpodstawowej w tym roku szkolnym będą rozwiązywać test na poziomie klasy 1. szkoły ponadpodstawowej. Na karcie odpowiedzi uczniowie zaznaczają poziom (klasę) odpowiadający poziomowi testu, czyli ubiegłoroczną klasę.

Przesyłki z testami konkursowymi zostały już przygotowane. Do szkół, z których koordynatorzy dokonali potwierdzenia, przesyłki zostaną wysłane w poniedziałek. Przesyłki do pozostałych szkół będą wysyłane od wtorku.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania karty odpowiedzi (do pobrania w formacie PDF).

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi


Przesunięcie terminu organizacji Konkursu

W związku z kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć w szkołach Zarząd Fundacji Akademia Młodych Fizyków postanowił przełożyć termin testu konkursowego edycji „Lwiątko 2020” na Uczniowie przystępujący do Konkursu napiszą test na tym poziomie, na którym zostali zgłoszeni w roku szkolnym 2019/2020. Przykładowo uczniowie klas 2 szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 będą rozwiązywać test na poziomie klasy 1 szkoły ponadpodstawowej.

Do 14 września 2020 r. można drogą e-mail zgłaszać korekty liczby uczestników na poszczególnych poziomach oraz zgłaszać nowych uczniów chcących wziąć udział w Konkursie. Opłatę konkursową za nowych uczestników prosimy dokonać po dniu przeprowadzenia konkursu.

Uczniowie obecnych klas 8 szkoły podstawowej będą mogli wziąć udział w konkursie na poziomie klasy 8 w szkole ponadpodstawowej, do której będą uczęszczać, o ile Dyrekcja i Koordynator z danej szkoły wyrażą zgodę.

Opłata konkursowa wniesiona przez uczniów obecnych klas 8 szkoły podstawowej oraz klas maturalnych może zostać zwrócona przelewem na konto bankowe, z którego dokonano opłaty. Szkolni Koordynatorzy Konkursu samodzielnie dokonają zwrotów poszczególnym uczniom. Zwrot opłaty będzie dokonany po uprzednim przesłaniu przez koordynatora wiadomości e-mail do organizatora Konkursu z załączonymi danymi: numerem konta i imieniem i nazwiskiem lub nazwą właściciela rachunku bankowego, na które ma być dokonany przelew.

Kolejna edycja konkursu – „Lwiątko 2021” – jest zaplanowana tradycyjnie na ostatni poniedziałek marca 2021 r.

Z poważaniem
Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko”


Przesunięcie terminu organizacji Konkursu

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć w szkołach, tegoroczna edycja „Lwiątka” zostaje przełożona. Prawdopodobny termin przeprowadzenia Konkursu to Termin może ulec dalszemu przesunięciu ze względu na rozwój sytuacji w kraju. Paczki z testami zostaną wysłane po ustaleniu terminu konkursu, z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem konkursu.


Przedłużony termin zapisów

Na prośbę szkolnych organizatorów konkursu przedłużamy termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie „Lwiątko 2020” do 28 lutego 2020 r.


Informacja dotycząca pomocy naukowych używanych podczas testu konkursowego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu „Lwiątko” (par. 21. pkt. 6.):

„Podczas rozwiązywania Testu Konkursowego uczestnik może korzystać z prostego kalkulatora elektronicznego, ale jako kalkulatora nie wolno używać telefonów komórkowych ani tabletów. Uczestnikom Konkursu nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, czytniki e-book’ów, odtwarzacze MP3 itp., ani żadnych innych pomocy w postaci książek, gotowych notatek itp.”.

Oznacza to, że podczas Testu Konkursowego nie można używać tablic ze wzorami, w tym również tablic wzorów maturalnych.


Lwiątko 2020

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2020”. Konkurs odbędzie się Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej,
 • klasy 1 liceum i technikum po szkole podstawowej,
 • klasy 1 liceum i technikum po gimnazjum,
 • klasy 2 liceum i technikum,
 • klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum.

Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 24 lutego 2020 r. Opłata konkursowa wynosi 10 zł od uczestnika. Zgłoszenia szkoły dokonują nauczyciele, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela. Więcej informacji

Zachęcamy również do pobrania plakatu konkursowego (format A3).


Pismo do Kuratoriów Oświaty

Przychylając się do wielu próśb rodziców i nauczycieli Fundacja Akademia Młodych Fizyków jako organizator Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko” wystosowała do Kuratoriów Oświaty pismo z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji wszystkim uczestnikom, którzy uzyskali tytuł laureata lub wyróżnienie.

Trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów!


Wstępna statystyka wyników „Lwiątko 2019”

Wstępna statystyka wyników


Wysyłka dyplomów i nagród

Pierwsze przesyłki z dyplomami i nagrodami zostały już wysłane do szkół. Kolejne są pakowane i będą wysyłane sukcesywnie – powinny dotrzeć do szkół jeszcze w tym tygodniu.


Laureaci konkursu „Lwiątko 2019”

Listy laureatów konkursu „Lwiątko 2019”, czyli uczestników, którzy zajęli miejsca w pierwszych dziesiątkach w poszczególnych kategoriach, zostały opublikowane. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Listy laureatów


Wyniki konkursu „Lwiątko 2019”

Wyniki tegorocznej edycji konkursu Lwiątko są dostępne do wglądu oraz do pobrania w formacie PDF dla Koordynatorów konkursu po zalogowaniu się do Panelu Nauczyciela.

Jeżeli na liście brakuje jakiegoś uczestnika, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail zawierającej kod szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz ewentualnie wpisany przez ucznia błędny kod szkoły. Prosimy nie zapomnieć o podaniu prawidłowego kodu szkoły. Prosimy o przesłanie informacji również w przypadku, gdy na liście znajduje się nazwisko ucznia nieuczęszczającego do Państwa szkoły.

Koordynatorów prosimy o jak najszybsze sprawdzenie poprawności danych uczestników konkursu i dokonanie ewentualnych korekt oraz zatwierdzenie listy. Umożliwi to szybką wysyłkę dyplomów i nagród do szkół. Prosimy również o zapoznanie się z paragrafem § 35 Regulaminu Konkursu.


Wyniki uczniów klas maturalnych „Lwiątko 2019”

Wyniki uczniów klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum są już dostępne w Panelu Nauczyciela. Wyniki uczestników z pozostałych klas zostaną udostępnione po sprawdzeniu kart odpowiedzi.Przedłużony termin zapisów

Na prośbę szkolnych organizatorów konkursu przedłużamy termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie „Lwiątko 2019” do 20 lutego 2019 r.


Termin zapisów

Zapisy do udziału w konkursie „Lwiątko 2019” trwają do 14 lutego 2019 r. Koordynatorom konkursu przypominamy, że formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przysłać dopiero po przeprowadzeniu konkursu w szkole, wraz z kartami odpowiedzi uczniów.


Lwiątko 2019

Zapraszamy do udziału w konkursie fizycznym „Lwiątko 2019”. Konkurs odbędzie się w poniedziałek, 25 marca 2019 r. Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 14 lutego 2019 r. Zgłoszenia szkoły dokonują nauczyciele, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej po uprzednim założeniu konta koordynatora w Panelu Nauczyciela. Opłata konkursowa wynosi 9 zł od uczestnika.

Zachęcamy również do pobrania plakatu konkursowego.


Reaktywacja „Lwiątka”

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Fizycznego „Lwiątko”. Konkurs odbędzie się Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

 • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej,
 • klasy 3 gimnazjum,
 • klasy 1 liceum i technikum,
 • klasy 2 liceum i technikum,
 • klasy 3 liceum, klasy 3 i 4 technikum.

Nowym organizatorem będzie Fundacja Akademia Młodych Fizyków. Zarówno formuła konkursu, jak i poziom merytoryczny nie zmienią się. Więcej informacji