Harmonogram

20 września 2021 r.
zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
27 września 2021 r.
przeprowadzenie testu konkursowego dla uczniów liceów i techników
4 października 2021 r.
opublikowanie testu konkursowego i klucza odpowiedzi na stronie internetowej
11 października 2021 r.
ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
8 listopada 2021 r.
ogłoszenie wyników
15 listopada 2021 r.
ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania reklamacji
30 listopada 2021 r.
wysyłka dyplomów i nagród
20 września 2021 r. zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
27 września 2021 r. przeprowadzenie testu konkursowego dla uczniów liceów i techników
4 października 2021 r. opublikowanie testu konkursowego i klucza odpowiedzi na stronie internetowej
11 października 2021 r. ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
8 listopada 2021 r. ogłoszenie wyników
15 listopada 2021 r. ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania reklamacji
30 listopada 2021 r. wysyłka dyplomów i nagród

Uwaga! Podane terminy mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną.