Harmonogram

8 marca 2024 r.
zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
11 marca 2024 r.
ostateczny termin dokonywania wpłat opłaty konkursowej
18–22 marca 2024 r.
dostarczenie przesyłek z zadaniami i kartami odpowiedzi do szkół
25 marca 2024 r.
przeprowadzenie testu konkursowego
3 kwietnia 2024 r.
opublikowanie testów konkursowych i kluczy odpowiedzi na stronie internetowej
8 kwietnia 2024 r.
ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
12 15 kwietnia 2024 r.
ogłoszenie wyników uczestników z klas maturalnych
20 24 maja 2024 r.
ogłoszenie wyników uczestników z pozostałych klas
24 28 maja 2024 r.
ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania odwołań od wyników
7–12 czerwca 2024 r.
wysyłka dyplomów i nagród do szkół
8 marca 2024 r. zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
11 marca 2024 r. ostateczny termin dokonywania wpłat opłaty konkursowej
18–22 marca 2024 r. dostarczenie przesyłek z zadaniami i kartami odpowiedzi do szkół
25 marca 2024 r. przeprowadzenie testu konkursowego
3 kwietnia 2024 r. opublikowanie testów konkursowych i kluczy odpowiedzi na stronie internetowej
8 kwietnia 2024 r. ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
12 15 kwietnia 2024 r. ogłoszenie wyników uczestników z klas maturalnych
20 24 maja 2024 r. ogłoszenie wyników uczestników z pozostałych klas
24 28 maja 2024 r. ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania odwołań od wyników
7–12 czerwca 2024 r. wysyłka dyplomów i nagród do szkół