Harmonogram

6 maja 2021 r.
zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
10 maja 2021 r.
przeprowadzenie testu konkursowego dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej
17 maja 2021 r.
opublikowanie testu konkursowego i klucza odpowiedzi na stronie internetowej
24 maja 2021 r.
ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
1 czerwca 2021 r.
ogłoszenie wyników
8 czerwca 2021 r.
ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania reklamacji
10–15 czerwca 2021 r.
wysyłka dyplomów i nagród
6 maja 2021 r. zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
10 maja 2021 r. przeprowadzenie testu konkursowego dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej
17 maja 2021 r. opublikowanie testu konkursowego i klucza odpowiedzi na stronie internetowej
24 maja 2021 r. ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
1 czerwca 2021 r. ogłoszenie wyników
8 czerwca 2021 r. ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania reklamacji
10–15 czerwca 2021 r. wysyłka dyplomów i nagród

Uwaga! Podane terminy mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną.