Harmonogram

wysyłka plakatów i ulotek informacyjnych do szkół
uruchomienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do Konkursu. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie drogą elektroniczną za pomocą tego formularza.
koniec zapisów do udziału w Konkursie, wprowadzania korekt
ostateczny termin dokonywania wpłat opłaty konkursowej
dostarczenie przesyłek z zadaniami i kartami odpowiedzi do szkół
Konkurs i odsyłanie kart odpowiedzi
publikacja testów na stronie internetowej
publikacja prawidłowych odpowiedzi (kluczy) na stronie internetowej
ogłoszenie wyników uczniów klas maturalnych
ogłoszenie wyników uczniów pozostałych klas
ostateczny termin zgłaszania reklamacji i potwierdzania danych uczniów do dyplomów
wysyłka dyplomów i nagród
wysyłka plakatów i ulotek informacyjnych do szkół
uruchomienie na stronie internetowej formularza zgłoszeniowego do Konkursu. Zgłoszenia będą przyjmowane jedynie drogą elektroniczną za pomocą tego formularza.
koniec zapisów do udziału w Konkursie, wprowadzania korekt
ostateczny termin dokonywania wpłat opłaty konkursowej
dostarczenie przesyłek z zadaniami i kartami odpowiedzi do szkół
Konkurs i odsyłanie kart odpowiedzi
publikacja testów na stronie internetowej
publikacja prawidłowych odpowiedzi (kluczy) na stronie internetowej
ogłoszenie wyników uczniów klas maturalnych
ogłoszenie wyników uczniów pozostałych klas
ostateczny termin zgłaszania reklamacji i potwierdzania danych uczniów do dyplomów
wysyłka dyplomów i nagród