Harmonogram

9 marca 2022 r.
zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
11 marca 2022 r.
ostateczny termin dokonywania wpłat opłaty konkursowej
22–25 marca 2022 r.
dostarczenie przesyłek z zadaniami i kartami odpowiedzi do szkół
28 marca 2022 r.
przeprowadzenie testu konkursowego
4 kwietnia 2022 r.
opublikowanie testu konkursowego i klucza odpowiedzi na stronie internetowej
11 kwietnia 2022 r.
ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
18 kwietnia 2022 r.
ogłoszenie wyników uczestników z klas maturalnych
11 maja 2022 r.
ogłoszenie wyników uczestników z pozostałych klas
18 maja 2022 r.
ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania reklamacji
13–17 czerwca 2022 r.
wysyłka dyplomów i nagród
9 marca 2022 r. zakończenie zapisów do udziału w konkursie i dokonywania korekt
11 marca 2022 r. ostateczny termin dokonywania wpłat opłaty konkursowej
22–25 marca 2022 r. dostarczenie przesyłek z zadaniami i kartami odpowiedzi do szkół
28 marca 2022 r. przeprowadzenie testu konkursowego
4 kwietnia 2022 r. opublikowanie testu konkursowego i klucza odpowiedzi na stronie internetowej
11 kwietnia 2022 r. ostateczny termin zgłaszania zastrzeżeń do testu konkursowego
18 kwietnia 2022 r. ogłoszenie wyników uczestników z klas maturalnych
11 maja 2022 r. ogłoszenie wyników uczestników z pozostałych klas
18 maja 2022 r. ostateczny termin potwierdzania danych uczestników i zgłaszania reklamacji
13–17 czerwca 2022 r. wysyłka dyplomów i nagród