Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko” – Fundacja Akademia Młodych Fizyków przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w RODO wdrożono odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, tj. nauczycieli i uczestników konkursu.

W celu zrealizowania obowiązków wynikających z RODO, organizator konkursu jest zobowiązany do informowania osób, których dane są przetwarzane, o szczegółach związanych z przetwarzaniem tych danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych w serwisie internetowym