O konkursie


Informacje

Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polega.

Na pomysł, aby według zasad sprawdzonych w Kangurze zorganizować konkurs z fizyki, wpadli w 2001 roku nauczyciele „uniwersyteckiego” liceum we Lwowie, nawiasem mówiąc, zajmujący się także organizacją Kangura na terenie Ukrainy. Nazwa „Lwiątko”, po ukraińsku „Levenja”, właśnie od Lwowa pochodzi. Pomysł podchwyciło także I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, któremu ukraińscy organizatorzy zaproponowali rozszerzenie konkursu na Polskę. W 2003 roku próbnie, a później już pełną parą, podjęto się tego zadania.

W latach 2009–2017 konkurs organizowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Od 2019 roku organizatorem Konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Fizyków.


Rejestracja

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Uczestników zgłasza tylko Koordynator Konkursu. Liczba uczestników z jednej szkoły nie jest ograniczona (może być nawet jedna osoba). Jedno zgłoszenie powinno obejmować wszystkich uczestników z danej szkoły. Formularz zostanie udostępniony na stronie internetowej konkursu w terminie podanym w harmonogramie.


Opłata

Opłata konkursowa wynosi 16 zł od każdego ucznia zgłoszonego do udziału w Konkursie.

Po zarejestrowaniu szkoły do udziału w Konkursie Koordynator wpłaca na konto Organizatora łączną opłatę od wszystkich uczestników. Opłatę konkursową można wpłacić przelewem z konta bankowego szkoły, prywatnego konta nauczyciela lub innej osoby albo przez Pocztę Polską.

Aby otrzymać fakturę za opłatę konkursową, należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć odpowiednie pole oraz wpisać dane nabywcy (nazwa, adres, NIP). Faktury wystawiane są na nabywcę, którego dane wpisano w formularzu, niezależnie od sposobu płatności. Przypominamy, że faktury wystawiamy wyłącznie do 14 dni kalendarzowych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. Druki faktur wysyłamy w paczce z testami, którą prześlemy do szkoły przed Konkursem.


Regulamin


Przetwarzanie danych osobowych

Organizator Konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych uczestników Konkursu oraz nauczycieli – szkolnych koordynatorów konkursu. Brak zgody ucznia lub jego rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem otrzymania imiennego dyplomu. Uczeń dostanie zatem dyplom z pustym miejscem, które może zostać uzupełnione przez nauczyciela.

Dlaczego potrzebne są zgody?

Bez formalnej zgody Fundacja nie może przechowywać ani przetwarzać danych uczestnika takich jak imię i nazwisko. Tylko udzielenie zgody umożliwia skanowanie karty odpowiedzi, wyświetlenie wyniku ucznia w Panelu Nauczyciela (ułatwienie dla Koordynatorów) i wydrukowanie imiennego dyplomu dla uczestnika (uważamy, że lepiej wygląda dyplom drukowany niż częściowo drukowany i częściowo wypisany).

Jakie dane są niezbędne?

Tylko imię, nazwisko, płeć uczestnika oraz nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza.

Co dzieje się z danymi osobowymi uczestników Konkursu?

Dane są przechowywane przez Fundację i nie są udostępniane żadnej osobie fizycznej ani podmiotom prawnym. Formularze zgody są niszczone po odpowiednim czasie przechowywania. Po zakończonej edycji karty odpowiedzi i listy obecności zawierające dane osobowe uczestników konkursu są niszczone przez profesjonalną firmę utylizacyjną.


Taon, kaon i hiperon

Organizatorzy konkursu ustanowili honorowe tytuły:

  • „hiperon Ω” – dla osób, które otrzymały co najmniej 125 punktów,
  • „kaon” – dla osób, które otrzymały co najmniej 100 i mniej niż 125 punktów,
  • „taon” – dla osób, które otrzymały co najmniej 75 i mniej niż 100 punktów.

Nazwy te zostały zapożyczone od nazw cząstek elementarnych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu, uzyskanie wyróżnienia w postaci honorowego tytułu nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu laureata konkursu.