Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKronika


Lwiątko 2003 - Sprawozdanie

Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko” odbył się na Ukrainie 13 kwietnia. W tym samym dniu zainaugurowana została polska edycja Konkursu – na razie próbnie, w dziesięciu szkołach w Polsce. Zawody, zorganizowanie na wzór matematycznego „Kangura”, koordynowało I SLO na ul. Bednarskiej w Warszawie.

Łącznie do konkursu przystąpiło 314 uczniów: 102 z klas 1-2 gimnazjum, 28 z klasy 3 gimnazjum, 68 z klasy I liceum, 64 z klasy III liceum i 52 z klasy IV liceum. Dla każdej z wymienionych pięciu kategorii przygotowany był inny zestaw zadań. Omówienie zadań mogą państwo znaleĄć w czasopiśmie "Fizyka w szkole" Zadania (w większości oryginalne z Ukrainy) były trudne, stąd nie należy się dziwić ogólnie niewysokim wynikom. Średnia liczba punktów wszystkich 314 uczestników to 62 punktów (przy maksymalnych 150), a mediana 60 punktów. Tym większe uznanie należy się zawodnikom, którzy uzyskali lepszy rezultat.

Postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników, którzy uzyskali nie mniej niż 75 punktów – łącznie 69 osób. Otrzymali dyplomy i książki oraz jako prezent od WSiP plakaty „Cząstki elementarne i oddziaływania”. Dziesięć książek podarowało wydawnictwo Adamantan. Ustanowiliśmy również honorowe tytuły:

  • osoby, które otrzymały od 75 do 100 punktów zostają „taonami”,
  • osoby, które otrzymały od 100 do 125 zostają „kaonami”,
  • rekordziści - od 125 punktów w górę - zostają „hiperonami Ω”.

Uczestnicy, którzy zdobyli najwięcej punktów otrzymali Encyklopedię Szkolną „Fizyka i astronomia”.

Składamy wyrazy uznania nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Zapraszamy wszystkie szkoły w Polsce do udziału w Konkursie „Lwiątko” w przyszłym roku.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .