Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonO konkursie | Zasady Konkursu | FAQ | Patroni i sponsorzy | Organizator

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
 1. Czy można otrzymać pisemne informacje o konkursie?
 2. Czy aby zgłosić szkołę do uczestnictwa w konkursie trzeba się zalogować?
 3. Jak można zgłosić szkołę do udziału w Konkursie?
 4. Czy moja szkoła ma ten sam "kod szkoły", co w ubiegłym roku?
 5. Jak mogę zgłosić do udziału w konkursie dodatkowych uczniów?
 6. Jak mogę zgłosić do udziału w konkursie kolejną szkołę, w której uczę?
 7. Dlaczego nie mogę się zalogować?
 8. Jak aktywować zgłoszenie?
 9. Czy Konkurs "Lwiątko" posiada aprobatę Ministerstwa?

Odpowiedzi:
 1. Czy można otrzymać pisemne informacje o konkursie?
  Do wszystkich szkół, które brały udział w ostatniej edycji konkursu, materiały informacyjne roześlemy pocztą.

 2. Czy aby zgłosić szkołę do uczestnictwa w konkursie trzeba się zalogować?
  Nie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny bez logowania. Wypełniając go podaje się wybrany dla siebie login, który później służy do logowania na stronie.

 3. Jak można zgłosić szkołę do udziału w Konkursie?
  Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej. W formularzu należy podać m.in.:
  • swoje imię i nazwisko,
  • adres email, na który zostanie wysyłany link aktywacyjny oraz wszystkie informacje związane z konkursem. Prosimy sprawdzić, czy podano prawidłowy adres!
  • nazwę użytkownika (login) - identyfikator służący do logowania się do systemu. Nazwę tę proszę wymyśleć sobie samodzielnie. Login musi być jednak unikalny w skali całego sytemu, dlatego jeśli zostanie wpisany login już zarejestrowany (tzn. już zajęty), system nie założy konta i poprosi o podanie innego loginu. Login może składać się z dowolnego ciągu liter i cyfr (bez polskich znaków, spacji i znaków specjalnych),
  • hasło - nalezy samodzielnie wymyślić. Hasło musi posiadać minimum 5 znaków i zawierać tylko litery i/lub cyfry
  • telefon kontaktowy (swój własny)
  • nazwę szkoły,
  • krótką nazwę szkoły, która zmieści się na etykiecie adresowej,
  • dane teleadresowe szkoły,
  • imię i nazwisko dyrektora szkoły,
  • imiona i nazwiska pozostałych nauczycieli, którzy współorganizują Konkurs na terenie Szkoły,
  • liczby uczestników konkursu na każdym z poziomów.

  Po wpisaniu wszystkich informacji i wciśnięciu przycisku "Wyślij" system zapisuje Państwa zgłoszenie oraz wysyła na podany podczas rejestracji adres email list z linkiem aktywacyjnym. Jego kliknięcie zakończy rejestrację. Natomiast jeśli wpisane dane zawierały błędy, wyświetli się informacja o konieczności poprawienia danych.
  Uwaga! Wypełnienie i wysłanie formularza nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkoły do udziału w konkursie. Zgłoszenie pozostaje nieaktywne do chwili kliknięcia linka w wysłanym do Państwa liście. Dopiero po aktywowaniu procedura zostanie zakończona i będzie można zalogować się do systemu. Na potwierdzenie tego faktu otrzymacie Państwo odpowedni list, w którym zawarte będą podane przez Państwa dane szkoły. Jeśli okaże się, że dane te zawierają błędy, to prosimy o zalogowanie się do systemu i ich poprawienie.

 4. Czy moja szkoła ma ten sam "kod szkoły", co w ubiegłym roku?
  Kod szkoły zostanie nadany dopiero po zarejestrowaniu się na daną edycję konkursu. najczęściej jest to inny kod szkoły niż w ubiegłym roku.

 5. Jak mogę zgłosić do udziału w konkursie dodatkowych uczniów?
  Korekty liczby uczestników można dokonać po zalogowaniu się do swojego konta w naszym serwisie www. Można tego dokonać przed upływem określonego w Harmonogramie terminu.

 6. Jak mogę zgłosić do udziału w konkursie kolejną szkołę, w której uczę?
  Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wybierając nowy, inny login (adres email może być ten sam).

 7. Dlaczego nie mogę się zalogować?
  Przyczyn może być kilka:
  • Nieprawidłowa wielkość liter. Login i hasło należy wpisać z rozróżnieniem wielkich i małych liter. Proszę sprawdzić, czy nie jest wciśnięty klawisz CapsLock.
  • Konto zostało utworzone, ale nie zostało aktywowane. Po utworzeniu konta i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na podany podczas rejestracji adres e-mail wysłany został list z linkiem. Kliknięcie tego linka powoduje aktywację konta. Dopiero po wykonaniu tej aktywacji można zalogować się do swojego konta. Jeśli list do Państwa nie dotarł, to należy sprawdzić, czy nie ma go np. w wiadomościach śmieciach. Jeśli listu nie ma, proszę skontaktować się z organizatorami. Zdarza się też, że w formularzu zgłoszeniowym podany został nieprawidłowy adres e-mail.

 8. Jak aktywować zgłoszenie?
  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wciśnięciu przycisku "Wyślij" system wysyła na podany podczas rejestracji adres email list z linkiem aktywacyjnym. W liście tym oprócz wprowadzonego loginu i hasła umieszczany jest link zaczynający się od "http://lwiatko.org/activate.php?" i zwierający szereg znaków. Należy kliknąć ten link. W oknie przeglądarki internetowej otworzy się nasza strona internetowa z informacją o zakończeniu procedury zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie. Jeśli okno przeglądarki nie otworzyło się, należy skopiować cały link (łącznie z całym szeregiem znaków po znaku zapytania do paska adresu i kliknąć klawisz Enter.
  Jeśli nie otrzymali Państwo listu z linkiem aktywacyjnym, to podano błędny adres email lub Państwa program pocztowy uznał wysłany list za spam i przeniósł go do wiadomości-śmieci. Należy sprawdzić, czy go tam nie ma.

 9. Czy Konkurs "Lwiątko" posiada aprobatę Ministerstwa?

  Wielu nauczycieli zadaje nam pytanie, czy Konkurs LWIĄTKO cieszy się aprobatą Ministerstwa. Niepokój spowodowany jest wypowiedzią Ministerstwa sprzed paru lat, w której negatywnie oceniono nakłanianie uczniów do płacenia z własnej kieszeni za udział w konkursach. Wypowiedź uderzyła rykoszetem w zasłużony i doskonale funkcjonujący konkurs KANGUR, co, miejmy nadzieję, nie było istotną intencją władz.Organizatorzy "Kangura" otrzymali od Ministerstwa list, który rozwiewa wątpliwości i upewnia, że konkurs ten cieszy się pełnym poparciem MEN.

  Aby podobne wahania nie powstawały w przypadku LWIĄTKA, zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o wyrażenie analogicznej akceptacji. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą tu zamieszczamy.

  Nasz komentarz: nie śmielibyśmy przyrównywać niewielkich na razie zasług i popularności LWIĄTKA do jego starszego brata KANGURA, od którego LWIĄTKO zapożyczyło przecież atrakcyjną formę. Nasze starania o aprobatę wynikły z przekonania, że równość wobec prawa nie powinna w tym wypadku zależeć od zasług, a tylko od stanu aktualnego.

  Ufamy, że nie będzie potrzeba aż dziesięciu lat, aby przekonać MEN, że LWIĄTKO jest potrzebne i warto w nie inwestować. Odpowiedź Ministerstwa daje taką nadzieję.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .