Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKronika


Lwiątko 2017 - Sprawozdanie

Do konkursu przystąpiło ponad 12000 uczniów z 1050 szkół.

Rekordowo z jednej szkoły zgłoszono 158 uczniów, z 50 po jednym - mediana liczby zgłoszonych z jednej szkoły wyniosła 13 osób, a średnia 9. Jak przed rokiem, w konkursie wzięła udział polska szkoła we Lwowie i szkoła z Czeskiego Cieszyna.

Wyniki

Średnie, mediany i mody liczby zdobytych punktów:

Klasa 1-2 gim 3 gim I lic II lic III lic
Średnia pkt. 55,6 58,2 41,8 43,7 46,1
Mediana pkt. 51,75 54,00 38,75 41,25 43,25
Moda pkt. 38,75 37,50 37,50 32,50 40,00

Histogramy (procentowe) liczby zdobytych puktów w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

wykres

1583 uczestników, którzy zdobyli co najmniej 75 punktów, dostało dyplomy i książki.

Biorąc pod uwagę wysokie wyniki najlepszych uczniów w danej kategorii oraz zdając sobie sprawę z wysiłku, jaki wkładają nauczyciele w przygotowanie tych uczniów do konkursu, chcieliśmy i o nich pamiętać przy wysyłce nagród. Wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację konkursu przesłaliśmy podziękowania.

Dziękujemy szkołom, uczniom i nauczycielom za udział w "Lwiątku 2017" i już dziś zapraszamy do kolejnej edycji za rok.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .