Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKronika


Lwiątko 2009 - Sprawozdanie

Do konkursu przystąpiło 1500 szkół zgłaszając ok. 26000 uczestników. Oto struktura zgłoszeń:

wykres

Rekordowo z jednej szkoły zgłoszono 188 uczniów, z 34 po jednym - mediana liczby zgłoszonych wyniosła 12 osób. Jak przed rokiem, w konkursie wzięła udział jedna z polskich szkół we Lwowie, trzy polskie szkoły na Litwie, jedna z Czeskiego Cieszyna.

Wyniki

Średnia dla uczestników z klas 1-2 gimnazjum wyniosła 51,7 pkt.

Średnia dla uczestników z klasy 3 gimnazjum wyniosła 49,9 pkt.

Średnia dla uczestników z klasy I liceum i technikum wyniosła 48,1 pkt.

Średnia dla uczestników z klasy II liceum i technikum wyniosła 40,9 pkt.

Średnia dla uczestników z klasy III liceum i technikum wyniosła 49,9 pkt.

1835 uczestników (w zeszłym roku ok. 1200), którzy zdobyli co najmniej 75 punktów, dostało dyplomy i książki, a najlepszych 10 uczniów w danej kategorii dodatkowo pamiątkowe wieczne pióra z wygrawerowanym napisem „Konkurs „Lwiątko” 2009”.

Organizatorzy pragną poinformować, że tylko jedno wydawnictwo - ZamKor przychyliło się do próśb o sponsorowanie nagród. Od tego wydawnictwa otrzymano 10 pozycji książkowych. Pozostałe nagrody zostały zakupione z funduszy uzyskanych w ramach wpłat na Konkurs. Kilkadziesiąt pozycji, głównie tablic fizycznych, zostało przekazanych przez poprzednich organizatorów. Od kilku lat nie została podniesiona opłata konkursowa, a ceny wzrosły, zwłaszcza opłat pocztowych i druku wszelkich materiałów konkursowych. Kilka wydawnictw (Delta, MMM, Foton) w ramach sponsorowania reklamuje Konkurs na łamach swoich czasopism. Tym sponsorom, którzy nas nie zawiedli, szczególnie gorąco dziękujemy!

Biorąc pod uwagę wysokie wyniki najlepszych uczniów w danej kategorii oraz zdając sobie sprawę z wysiłku, jaki wkładają nauczyciele w przygotowanie tych uczniów do konkursu, chcieliśmy i o nich pamiętać przy wysyłce nagród. Wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w organizację konkursu przesłaliśmy podziękowania.

Szkoły, które spóźniły się z wysyłką kart odpowiedzi więcej niż jeden dzień, byliśmy zmuszeni zdyskwalifikować. Wprowadziliśmy nowy system wypełniania kart odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę, że spowodowało to trochę zamieszania. Było też wiele kart z błędnie zaznaczonym kodem szkoły lub brakiem zaznaczenia kodu i kategorii konkursu.

Mimo kilku „wpadek”, za które przepraszamy, wierzymy, że uczniowie i nauczyciele doceniają nasze starania włożone w organizację konkursu. Jako, że pierwszy raz organizowany był konkurs w Krakowie, rok ten zaowocował „bagażem doświadczeń”, z czego wyciągniemy wnioski w dalszej naszej pracy.

Dziękujemy szkołom, uczniom i nauczycielom za udział w "Lwiątku 2009" i już dziś zapraszamy do kolejnej edycji w roku 2010.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .