Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKronika


Lwiątko 2006 - Sprawozdanie

Do konkursu przystąpiło około 1300 szkół (w zeszłym roku około 1200), zgłaszając około 23000 uczestników (w zeszłym roku 22000). Oto struktura zgłosze?

wykres

Rekordowo z jednej szkoły zgłoszono 179 uczniów, z dwudziestu sześciu po jednym – mediana liczby zgłoszonych wyniosła, jak przed rokiem, 13 osób. Jak przed rokiem, w konkursie wzięła udzia?jedna z polskich szkół we Lwowie. A po raz pierwszy – trzy polskie szkoły na Litwie, dwie w Wilnie i jedna w Niemenczynie. Byłoby pięknie, gdyby z czasem konkurs przekroczy?następne granice, tak jak to si?stało, gdy trafi?do nas.

Wyniki

Średnia dla uczestników z klas 1-2 gimnazjum wyniosła 46,1 pkt. (w zeszłym roku 49,7 pkt.)

Średnia dla uczestników z klasy 3 gimnazjum wyniosła 49,2 pkt. (w zeszłym roku 48,5 pkt.)

Średnia dla uczestników z klasy I liceum i technikum wyniosła 44,7 pkt. (w zeszłym roku 45,8 pkt.)

Średnia dla uczestników z klasy II liceum i technikum wyniosła 45,7 pkt. (w zeszłym roku 39,2 pkt.)

Średnia dla uczestników z klasy III i V liceum i technikum wyniosła 45,5 pkt. (w zeszłym roku, dla IV klas liceum, 47,8 pkt.)

Co do jednego musimy si?uderzy?w piersi: konkurs ani troch?nie by?w tym roku łatwiejszy, mimo naszych solennych obietnic. Cóż, wypada przyzna? że po prostu nie umiemy tego zrobi? Jeśli zadanie wyda nam si?cho?troch?inteligentniejsze od rutynowych, od razu jest astronomicznie trudne. Jak tylko jest jaki?haczyk, od razu si?wszyscy łapi? Przykro nam... Może trzeba będzie odda?układanie zada?w inne ręce.

Z innych wpadek: dziewięć szkół otrzymało źle skompletowane pakiety z zadaniami. Tutaj obiecujemy popraw? Na szczęście niektóre z tych szkól zaalarmowały nas rano przed konkursem i otrzymały mailem to, czego brakowało.

Natomiast chcemy uczuli?nauczycieli na problem daty na kopercie, w której wracaj?do nas karty – u około 40 szkół by?to 28 września. Wyjaśniliśmy to wszystko indywidualnie, winna była poczta, ale te?na przyszłość prosimy przypilnowa? żeby koperta została ostemplowana w dniu nadania.

Z rzeczy przyjemnych: ponad 1000 uczestników, którzy zdobyli co najmniej 75 punktów, dostanie dyplomy i książki, a wszyscy, tradycyjnie, pamiątkowe plakaty. Około 400 książek otrzymaliśmy od sponsorów, reszt?dokupiliśmy. Sponsorów mamy w tym roku a?jedenastu – s?wymienieni na dyplomach i na stronie internetowej Konkursu.

Niestety, najhojniejszy w ubiegłych latach sponsor wycofa?si?do tego stopnia, że nawet nie odpowiada na nasze listy. Miejmy nadziej? że zastąpi?go inni ­­- ju?nawet jest wyraźny lider, wydawnictwo Albatros. Wszystkim sponsorom gorąco dziękujemy!

Upominek–niespodziank?otrzymaj?także nauczyciele – opiekunowie konkursu w szkołach.

Konkurs ma nowy adres w internecie: www.lwiatko.org. Działa także Forum, prowadzone przez uczestników. To dobre miejsce do podzielenia si?i poglądami i emocjami.

Szczególnie wiele emocji wzbudziły w tym roku dwa zadania, wspólne dla wszystkich kategorii wiekowych. W jednym zapytaliśmy, jaki sport uprawiali autorzy zada?Lwiątka 2006 podczas ostatnich wakacji. Nie trzeba było wielkiej spostrzegawczości, by odkry? że w każdym zestawie znalazło si?wiele zada?na temat jazdy na rowerze. To zadanie okazało si?względnie łatwe, miało ok. 62% poprawnych odpowiedzi. Znacznie gorzej było z drugim nietypowym pytaniem – o faz?Księżyca dwa dni po konkursie. Tam, gdzie nauczyciel mowi?wcześniej uczniom o zaćmieniu Słońca 29 marca, powinno by?łatwo, chocia?znamy przypadki, gdzie skojarzenie tej informacji z faz?Księżyca nie nastąpiło. Gorzej, jeśli si?o zaćmieniu nie wiedziało, a media tym razem, z powodu ciekawszych zjawisk w polskim Sejmie, przygotowały grunt wyjątkowo słabo. No, ale nie mogliśmy tego przewidzie?

Było jeszcze jedno zadanie wspólne dla wszystkich kategorii – ostatnie. Staje si?tradycj? że ostatnie zadanie każdego zestawu jest o zwierzątkach. O jakim ma by?w przyszłym roku?Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .