Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKronika


Lwiątko 2004 - Sprawozdanie

Za nami ogólnokrajowa premiera Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego LWIĄTKO. Przypomnijmy: konkurs ten, stworzony w 2001 roku we Lwowie na wzór matematycznego Kangura, po raz pierwszy w Polsce zorganizowaliśmy w roku ubiegłym (pod egidą I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego), ale tylko w niewielu „zaprzyjaźnionych” szkołach. Jednocześnie staraliśmy się za pośrednictwem czasopisma „Fizyka w Szkole” zachęcić jak najszerzej nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie w roku bieżącym.

Odzew przeszedł nasze oczekiwania. Zgłoszono ponad 15 000 uczestników z ponad siedmiuset szkół. Rekordowa szkoła zgłosiła 164 uczestników, wiele innych tylko po jednym.

Konkurs odbywał się na pięciu poziomach - liczbę zgłoszonych uczestników przedstawia wykres:

wykres

Polski konkurs w zeszłym roku był w zasadzie wierną kopią ukraińskiego. W tym roku ukraińscy organizatorzy ułożyli dla nas specjalne zadania (otrzymawszy wcześniej od nas polskie programy i podręczniki), a my też dorzuciliśmy trochę własnych. To przesądziło, że zdecydowaliśmy się przechrzcić konkurs z „ukraińskiego” na „polsko-ukraiński”.

Zawody - w każdej ze szkół - odbyły się 5 kwietnia. Przesłano nam łącznie 13514 kart odpowiedzi.

Średnia liczba punktów w całym konkursie wyniosła 51,5 pkt, średnie na poszczególnych poziomach wyniosły:

Klasa 1-2 gimnazjum:64,2 pkt
Klasa 3 gimnazjum:49,3 pkt
Klasa I liceum i technikum:47,9 pkt
Klasa II liceum i technikum:46,0 pkt
Klasa IV liceum i technikum:47,4 pkt

Zamieszczone dalej histogramy pokazują rozkłady liczby punktów w każdej z kategorii.

wykres


wykres


wykres


wykres


wykres

1600 zawodników, którzy otrzymali co najmniej 75 punktów, dostaje dyplomy. Otrzymanie dyplomu wiąże się z przyznaniem honorowego tytułu: „taon” dla tych, co uzyskali od 75 do 100 punktów (jest takowych 1314), „kaon” dla tych, co uzyskali od 100 do 125 punktów (258 osób) i „hiperon Ω” dla tych, którzy uzyskali powyżej 125 punktów (28 osób).

Laureaci otrzymają także nagrody książkowe, ufundowane specjalnie przez sponsorów: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Wydawnictwo Adamantan, Wydawnictwo ZamKor i Wydawnictwo Muza. Oto czołówka zawodników:


Podkreślamy, że konkurs na taką skalę organizowaliśmy po raz pierwszy, zbierając dopiero doświadczenia. Nie uniknęliśmy wpadek. Parę zgłoszeń zostało błędnie zapisanych. Parę do nas nie dotarło. Wszyscy zgodnie przegapiliśmy dwie identyczne (błędne) odpowiedzi w zadaniu 12 do klasy I liceum. Sympatyczne zadanie z małpą w klasach licealnych zepsuliśmy nieostrożną zmianą danych w ostatniej chwili. Za wszystkie te niedociągnięcia uczestników Lwiątka przepraszamy i obiecujemy w przyszłym roku podwoić uwagę (i liczbę zewnętrznych recenzentów).

Chcemy wyjaśnić jeszcze dwie kwestie. Kilka szkół sygnalizowało na etapie zbierania zgłoszeń, że owszem, chętnie wzięłyby udział, ale mają odgórny zakaz uczestnictwa w płatnych konkursach. Dziwi, że zakaz ten widomie nie obowiązywał w przypadku Kangura. Nasz konkurs jest tańszy od Kangura o złotówkę na uczestnika. Podobne konkursy – i kształcące, i będące przede wszystkim mądrą zabawą – muszą kosztować. Mamy nadzieję, że istnieją fundusze – Komitet Rodzicielski, Rada Rodziców – pozwalające uniknąć jakiegokolwiek przymusu w uiszczaniu opłaty przez gorzej sytuowanych uczniów.

Zapewniamy, że wpłaconymi środkami gospodarujemy oszczędnie, przeznaczając ich niemałą część na nagrody dla zawodników. Po zakończeniu tegorocznych rozliczeń opublikujemy na naszej stronie internetowej sprawozdanie finansowe za bieżący rok.

Druga kwestia to poziom trudności konkursu. Ogólna średnia wyników nie zachwyca, jest też niższa niż np. zeszłoroczna na Ukrainie (62,7 pkt.). Poza jednym, tym do klas 1-2 gimnazjum, zestawy były za trudne. Dochodzą do nas także głosy krytykujące niepełną zgodność zadań z „Lwiątka” z używanymi programami. Jesteśmy tej niepełnej zgodności świadomi i obiecujemy poprawić ją w przyszłości. Zwracamy jednak uwagę, że w zestawach licealnych, gdzie zgodność była chyba lepsza niż w gimnazjum, wyniki są właśnie wyraĄnie słabsze niż gimnazjalne. Naszym zdaniem taki konkurs tylko częściowo powinien odwoływać się do szkolnej nauki, w większym stopniu premiując intuicję, spryt i spostrzegawczość. Taki jest właśnie „Kangur” i nie odbiera mu to popularności. Prosimy zatem tych, których mizerna liczba punktów ich wychowanków martwi i peszy, aby się nie zniechęcali. Omawiając zadania z uczniami można ich teraz mnóstwo nauczyć, i to na tematy jak najbardziej zgodne z programem. A przed przyszłorocznym konkursem, do którego wszystkich zapraszamy, warto koniecznie przećwiczyć tematy z 2003 i 2004 roku.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .