Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

SAiP VLO

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

Foton


Polecamy:

Ogólnopolski
Konkurs Nauk
Przyrodniczych

SwietlikKronika


Prehistoria

Prehistoria

Komitet Organizacyjny
Ukraińskiego Konkursu Fizycznego LWIĄTKO

Lwiątko ze Lwowa

Dziesięć lat temu odrodziła się niezależna Ukraina i to odrodzenie stało się bodźcem dla nowych, licznych inicjatyw w oświacie, nauce i kulturze. Pojawiły się szkoły nowego typu, między innymi przy potężnym wsparciu Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego i okręgowego zarządu oświaty otworzono Lwowskie Liceum Matematyczno-Fizyczne – szkołę dla uzdolnionych uczniów regionu zachodniej Ukrainy. Idea tego Liceum połączyła grupę ludzi – entuzjastów, romantyków, marzycieli, którzy uznali, że w okresie rewolucyjnych zmian w społeczeństwie w pierwszej kolejności należy zmieniać oblicze szkoły. Moment stworzenia Liceum zbiegł się w czasie z chwilą narodowego przebudzenia. Wydawało się nam, że młode państwo potrzebuje przede wszystkim rozumu, intelektu, umiejętności uczenia się szybko і dobrze, przynoszących narodowi największe korzyści.

Niepowtarzalna atmosfera szacunku dla wiedzy i umysłu, współpracy Nauczyciela i Ucznia, przyniosła rezultaty. Jeden za drugim nasi licealiści pokazali, co potrafią, na olimpiadach, konkursach, turniejach. Ponad stu nagrodzonych w dziedzinie matematyki, fizyki, biologii, chemii, informatyki na ukraińskich olimpiadach! Jedenastu uczestników i osiem nagród na olimpiadach międzynarodowych!

Minęło dziesięć lat. W ciągu tego czasu Liceum opuściło blisko 1000 absolwentów, którzy potem podjęli studia na licznych wyższych uczelniach Lwowa, a w szczególności na Lwowskim Uniwersytecie Państwowym imienia Iwana Franko, wybierając od tradycyjnych kierunków matematyczno-fizycznych po «egzotyczne» – filozofię, prawo, stosunki międzynarodowe, angielską i ukraińską filologię. Chętnie przyjmują naszych absolwentów Politechnika Lwowska, Akademia Handlowa, Uniwersytet Medyczny, Akademia Leśnictwa. Wielu licealistów co roku otrzymuje imienne zaproszenia na wyższe uczelnie w stolicy: Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, na Politechnikę Kijowską, a także do Kijowskiego i Moskiewskiego oddziału Instytutu Fizyko-Technicznego, na Uniwersytet Moskiewski. Po studiach nasi absolwenci kontynuują swój rozwój naukowy w aspiranturach czołowych wyższych uczelni Ukrainy i za granicą – na Uniwersytecie Cambridge w Anglii, Cornell w USA, Toronto w Kanadzie, na Uniwersytecie Warszawskim w Polsce.

Część absolwentów pracuje na Ukrainie, część poza jej granicami. Mamy naszą licealną „diasporę“ w Kanadzie, USA, Polsce, Niemczech, Francji, Izraelu, Anglii, Szwajcarii, Hiszpanii, Finlandii. Jeden z naszych licealistów współkierował nawet ekspedycją naukową na Antarktydzie. Renoma i autorytet naszej szkoły co roku przyciągają do jej progów cztery razy więcej kandydatów, niż możemy przyjąć.

Lwowskie liceum znane jest także jako ośrodek, który organizuje na całą Ukrainę konkurs matematyczny „Kangur“. Począwszy od 2001 roku wykładowcy fizyki w składzie: Włodzimierz Aleksijczuk, Daria Bida, Raissa Kuzyk, Igor Teliczyn – aktywni i uznani nauczyciele-metodycy – postanowili rozszerzyć doświadczenia, zdobyte przy okazji „Kangura“, i zorganizować uczniowski konkurs fizyczny. Dziś jest on już znany na Ukrainie pod nazwą Ukraiński Konkurs Fizyczny «LWIĄTKO» – na cześć naszego miasta Lwowa. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Oświaty Ukrainy. Odróżnia się od olimpiad fizycznych i turniejów na rozmaitych poziomach, jakie do tej pory były organizowane na terenie Ukrainy. Może w nim wziąć udział każdy, kogo intrygują tajemnice natury, kto lubi myśleć i odgadywać, kto chce sprawdzić swoją wiedzę, intuicję i spostrzegawczość. W roku 2002 w konkursie „Lwiątko“ wzięło udział prawie 5000 uczniów klas 6-11. Zadania na konkurs są pieczołowicie dobierane przez doświadczonych nauczycieli wyróżniających się liceów Lwowa, Charkowa, Odessy, Kijowa, Czerniowców.

Zasady konkursu są następujące. Odbywa się on jednocześnie we wszystkich ośrodkach, w kwietniu. Ośrodkiem przeprowadzającym konkurs może być szkoła albo inna instytucja oświatowa, w której zostanie zarejestrowany koordynator konkursu. Każda grupa wiekowa otrzymuje 30 zadań testowych na trzech poziomach trudności (są to zasady identyczne jak w konkursie „Kangur“). Po zawodach karty odpowiedzi są komputerowo sprawdzane. Liczy się ogólna liczba punktów. Po ogłoszeniu wyników każdy uczestnik otrzymuje dyplom z wpisanym rezultatem i jako nagrodę dla zachęty – broszurkę „Lwiątko“, zawierającą zadania, ich rozwiązania i statystyki konkursu. Obok tego w każdej grupie wiekowej wyłaniamy i nagradzamy tych, którzy uzyskali wyniki wyróżniająco wysokie.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane tutaj materiały konkursu „Lwiątko“ przydadzą się polskim nauczycielom fizyki w ich pracy. Zapraszamy do udziału w konkursie polskich uczniów, a polskich kolegów-nauczycieli do kompletowania wspólnego banku zadań na użytek następnych konkursów.


Od polskich organizatorów: Postanowiliśmy przyjąć zaproszenie. Już w 2003 roku „Lwiątko” odbędzie się próbnie w wybranych szkołach w Polsce. Stronę organizacyjną wzięło na siebie I Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Czasopismo dla nauczycieli „Fizyka w Szkole” postara się sprawować nad konkursem „patronat medialny”.Poprawny CSS!

Lwiątko 2017. SAiP V LO © .