Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Absolwentów
i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

SAiP VLO

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonO konkursie | Zasady Konkursu | FAQ | Patroni i sponsorzy | Organizator

Organizator:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
www: saip.v-lo.krakow.pl

Komitet Organizacyjny:

Stanisław Pietras – przewodniczący
Barbara Matoga – wiceprzewodnicząca
Witold Zawadzki – sekretarz, www, recenzent zadań
Monika Kabłak-Ziembicka
Anna Głogowska

Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
oraz tworcą polskiej edycji Lwiątka jest pan Adam Smólski.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. SAiP V LO © .