Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonHarmonogram Konkursu LWIĄTKO 2017

 • Grudzień - do szkół zostaje wysłany plakat i ulotka informująca o Konkursie.

 • 6 grudnia 2016 - na naszej stronie internetowej zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane jedynie drogą elektroniczną za pomocą tego formularza.

 • 19 lutego 2017 - ostateczny termin zgłaszania uczestników, wprowadzania korekt.

 • 25 lutego 2017 - ostateczny termin dokonywania wpłat.

 • 20-24 marca 2017 - Szkoły otrzymują pakiety z zadaniami i kartami odpowiedzi. Załączona będzie szczegółowa instrukcja przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu wolno używać dowolnych kalkulatorów. Zawodnik otrzymuje 30 pytań testowych (5 odpowiedzi do wyboru - jedna poprawna) na 75 minut. Zapraszamy do obejrzenia zestawów zadań z ubiegłych lat.

 • 27 marca 2017 - Szkoły przeprowadzają w godzinach przedpołudniowych na swoim terenie zawody Konkursu. Karty odpowiedzi muszą zostać odesłane tego samego dnia listem poleconym na adres:
  V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego,
  ul. Studencka 12, 31-116 Kraków
  koniecznie z dopiskiem "KONKURS LWIĄTKO".

 • 3 kwietnia 2017 na stronie internetowej "Lwiątka" pojawią się prawidłowe odpowiedzi do zadań.

 • kwiecień 2017 - sprawdzanie kart odpowiedzi.

 • Nauczyciele otrzymają wyniki swoich uczniów droga elektroniczną zaraz po sprawdzeniu kart.

 • do końca maja 2017 - Szkoły otrzymują wyniki, dyplomy i nagrody dla uczestników.

Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .