Znajdź nas:

fb


Organizator konkursu:

Fundacja Akademia Młodych Fizyków

FAMF

Patroni konkursu:

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Krakowski

OK PTF


Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

FAIS UJ

Pismo dla nauczycieli
i studentów fizyki
oraz uczniów

FotonKonkurs zostanie przeprowadzony 27 marca 2017 r., jak zwykle w ostatni poniedziałek marca.
Konkurs rozgrywany jest na pięciu poziomach:

• Klasy 1-2 gimnazjum
• Klasy 3 gimnazjum
• Klasy I liceum i technikum
• Klasy II liceum i technikum
• Klasy III liceum, klasy III i IV technikum

Szkoły mogą zgłaszać uczestników do 19 lutego 2017 r.
Wszystkie ważne terminy – patrz Harmonogram.
Prosimy również o uważne przeczytanie Zasad Konkursu.

Opłata konkursowa wynosi 9 zł od uczestnika. Prosimy o dokonanie zbiorczej wpłaty przelewem na konto, którego numer zostanie przesłany w wiadomoœci e-mail po zgłoszeniu szkoły do udziału w Konkursie. Nr konta podany jest również tutaj.

Prosimy dopilnować, aby w rubryce „tytuł wpłaty” lub „wpłacający” znalazły się dokładne dane szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela wypełniającego zgłoszenie!!!
Opłatę konkursową prosimy dokonać w terminie do trzech dni od zgłoszenia szkoły do konkursu. W przypadku korekt prosimy o dokonanie dodatkowego przelewu. Na bieżąco potwierdzamy wpłaty zgodne z wypełnionymi formularzami. O ilości materiałów konkursowych przesyłanych do szkoły decyduje kwota wpłacona. Po zamknięciu zgłoszeń, w przypadku niezgodności kwoty z kwotą naliczoną w formularzu zgłoszeniowym, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty liczby uczestników danej szkoły.
Brak wpłaty na konkurs w terminie do 25 lutego 2017 r. (ostateczna data otrzymania przelewu), oznacza rezygnację szkoły z konkursu. Materiały konkursowe NIE zostaną do tych szkół przesłane.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej konkursu nauczyciel bedzie miał możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty danych szkoły i zmiany liczby zgłoszonych uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2017 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs.lwiatko@gmail.com
W pilnych sprawach możliwy jest także kontakt telefoniczny pod nr 514 866 380 (konkurs organizowany jest przez nauczycieli, dlatego też telefon odbierany jest, gdy nauczyciel nie jest na lekcji). Telefon będzie aktywny od 9 stycznia 2017 r.Poprawny CSS!

Lwiątko 2018. FAMF © .